Gwersylla haf

Mae gwyliau'r haf wedi cyrraedd o'r diwedd

Ydych chi eisiau profi taith wersylla gyffrous?

Gyda ffrindiau neu deulu

Ewch i'r goedwig

Troedio dwr, gwersylla, picnic

Ai'r ffordd fwyaf ffasiynol i dreulio'r haf

Mae Xiaomei wedi paratoi ar eich cyfer chi

Cyfarwyddiadau gwersylla haf

Gadewch i ni fynd i'r maestrefi yn yr haf!

1,Pabell

Nid yw gwersylla heb dreulio'r noson y tu allan yn wersylla cyflawn, felly mae'n angenrheidiol iawn dewis pabell gyfforddus.Gall ychydig o bobl fwynhau'r hwyl o sefydlu pebyll gyda'i gilydd, a hefyd cynyddu dealltwriaeth ddealledig pawb.Efallai y gall hefyd ychwanegu ychydig o hwyl i wersylla.Gall y Blaid Anfantais hefyd ddewis y babell awtomatig, sy'n arbed amser ac ymdrech, cyn belled ag y gall amddiffyn rhag haul a glaw.

2 、 Canopi

Prif swyddogaeth y llen awyr yw atal haul, glaw a phelydrau uwchfioled, felly mae'n well dewis y deunydd o lud du neu arian, sydd ag effaith eli haul yn well.Wedi'r cyfan, nid yw pob merch mochyn cain am gael ei llosgi yn yr haul gartref.

3,Byrddau a chadeiriau plygu

Sut gallwn ni gael profiad gwersylla gwych heb fyrddau a chadeiriau?Os ydych chi'n gosod lliain bwrdd ar lawr gwlad, nid yw'n wahanol i bicnic.Gosodwch fyrddau a chadeiriau, gallwch fwynhau'r golygfeydd awyr agored, a gallwch hefyd wneud a mwynhau bwyd blasus.

4 、 ffwrnais casét

Unwaith y bydd y byrddau a'r cadeiriau wedi'u gosod, gallwch chi goginio bwyd.Yn y gwyllt, cymerwch botyn poeth neu stecen, a gwnewch baned arall o de neu goffi yn y bore.Ym myd natur, gallwch hefyd brofi bywyd gwahanol o fwrdeisi bach.Gall ffwrnais casét pwerus a hawdd ei defnyddio ddiwallu'ch anghenion.


Amser postio: Ionawr-10-2023