Gwersylla Gaeaf

1. Pabell y Pedwar Tymor

Wrth wersylla mewn amodau oer ac eira, mae angen pebyll gwersylla gaeaf.

Defnyddiwch babell pedwar tymor a all wrthsefyll tywydd eithafol.Mae hyn fel arfer yn drymach ac yn gryfach na'r babell tri thymor oherwydd y polyn atgyfnerthu a deunyddiau cryfach.

2. bag cysgu

Yn bwysicach na phebyll gaeaf o ansawdd uchel yw sach gysgu cynnes.

Yn wir, yn ôl tymheredd isaf eich amgylchedd, dewis sach gysgu addas o ansawdd uchel yw'r ffordd orau o gadw'n gynnes wrth wersylla yn y babell.

Edrychwch ar gyfradd tymheredd is y bag cysgu.Y ffigur hwn yw'r tymheredd isaf y mae'r gwneuthurwr yn meddwl y gall defnyddwyr cyffredin ei gadw'n gynnes.

3. Dillad cynnes

Rhaid i'r dillad haen sylfaenol fod wedi'u gwneud o ddeunyddiau sy'n gallu anadlu a hygrosgopig.Mae polyester neu neilon yn ddewis da.Ar gyfer yr haen ganol cynnes, gwlân neu polyester yw'r dewis gorau.Yr haen hon yw'r haen inswleiddio thermol.

4. Mat gwrth-leithder

Mae matiau cysgu ewyn yn hanfodol, ond gallwch hefyd ddefnyddio blancedi, carpedi, neu hyd yn oed fatiau ewyn fel matiau ioga i insiwleiddio'r llawr yn llwyr.

5. Menig

Mae'r tywydd yn oer iawn yn y gaeaf.Wrth sefydlu pebyll neu weithgareddau awyr agored, mae angen i chi wisgo menig cynnes i osgoi ewinrhew ar eich dwylo.


Amser post: Ionawr-12-2023